معرفی دوره های آیلتس خانه زبان رویش

کلاس های آیلتس در موسسه رویش در دو بخش Pre-IELTS , IELTS, Post-IELTS برگزار می شود.

دوره های IELTS توسط سطح بندی های ۱-۲ و ۳ مجموعه کتاب های mindset for IELTS برگزار می گردد. این بخش از دوره آموزش آیلتس مخصوص کسانی است مه نیازمند شرکت در آزمون ایلتس هستند ولی به علت ضعف زبانی هنوز نمیتوانند در ملاس های آمادگی IELTS شرکت نمایند. این دسته از زبان اموزان  پس از شرکت درآزمون تعیین سطح خانه زبان رویش در یکی از ترم های دوره 

Pre-IELTS قرار گیرند. این بخش دارای هدف های دوگانه است که علاوه بر تقویت مهارت های زبانی به ضورت ضمنی و ‌پیوسته زبان آموزان را با چهارچوب آزمون آیلتس هم آشنا میکند و سبب ارتقای سطح زبان عمومی آنها نیز می گردد.