(Teaching Knowledge Test (TKT

TKT آزمونی است که توسط دانشگاه کمبریج طراحی شده و ویژه افراد متقاضی تدریس زبان انگلیسی به غیرانگلیسی زبانان می باشد.  دوره TKTجهت آموزش اصول و روش تدریس زبان انگلیسی در مقاطع مختلف برنامه ریزی شده است.

تربیت مدرس حرفه ای مخصوص بزرگسالان TKT

امروزه نیاز به دانش زبان انگلیسی و استفاده از آن به روش­های گوناگون رو به افزایش می‪باشد. به همین دلیل تقاضای فراگیری این زبان نیز رو به افزایش گذاشته و در نتیجه نیاز به اساتید متبحر آموزش زبان انگلیسی بیش از پیش احساس میشود

از آنجاییکه در دنیای مدرن امروز، دوره تدریس زبان انگلیسی به روش سنتی سرآمده و با توجه به نیاز روزافزون مراکز آموزشی در خصوص تأمین مدرس در بخش­های مختلف، موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو اقدامات مؤثری را در زمینه تربیت مدرس، ارتقا و به­ روز­ رسانی دانش تدریس زبان به صورت تئوریک و عملی نموده است. در این راستا، در هانه زبان رویش اقدام به برگزاری دوره­ های مختلف تربیت مدرس نموده که این دوره­ ها با دوره

TKT: Teaching Knowledge Test آغاز می­‌شود.

 

در تمام طول دوره TKT دانشپذیران با مفاهیمی که مدرس نیاز دارد آنها را بداند و با اصول و فنون تدریس زبان انگلیسی آشنا شده و با Observation در کلاس­ها با تکنیک­های آموزشی از نزدیک آشنا می­شوند و نفرات برتر هر دوره جذب دپارتمان دوره های Conversation موسسه می­شوند.